Nybru fossen
Tilbake til PK Eiendom

PK Gruppen AS

PK Gruppen AS er et konsern som eies av familiene Kristiansen og Syvertsen på Kongsberg. Konsernets virksomhet omfatter i hovedsak investeringer, drift, forvaltning og utvikling av eiendommer. I tillegg er PK Gruppen engasjert i boligutvikling og gjennomføring av boligprosjekter for salg.

PK Gruppen er også engasjert i drift av hoteller og restauranter gjennom sitt eierskap i Haut Nordic AS 


Konsernets visjon er å være en utviklende og troverdig samarbeidspartner innenfor selskapets virksomhetsområder. 


PK Gruppen AS eier:

49,9 prosent av PK Hus AS

100 prosent av PK Eiendom AS

100 prosent av PK Regnskap AS

100 prosent av Krisco Eiendom AS

100 prosent av Krisco Utvikling AS

100 prosent av Krisco Hotell AS

100 prosent av Krisco Invest AS


Kåre Rustand er konsernets administrerende direktør.

Epost: kr@pk-gruppen.no

 

Konsernets historie skrives tilbake til 1946 da entreprenørvirksomheten ble startet. Formelt ble selskapet Petter Kristiansen AS etablert i 1969.

I 1985 ble også PK Eiendom AS etablert som forvalter av konsernets eiendomsselskaper.

PK Hus AS etableres i 1994, og i 2007 får PK Regnskap AS status som eget selskap.  Det ble i 2013-16 gjennomført en omfattende endring i selskapsstrukturen slik at PK Gruppen i dag framstår som et konsern.

 

I 2015 hadde konsernet et driftsresultat på 18 millioner kroner av en omsetning på vel 70 millioner.

PK Gruppen AS har i dag en egenkapitalverdi på over 500 millioner kroner.