full screen background image

PROFESJONELL EIENDOMSFORVALTNING I FLERE TIÅR

PK Eiendom AS ble etablert i 1986, som et datterselskap av PK Gruppen AS. I alle disse årene har vi vært engasjert i å utvikle Kongsberg til en attraktiv by der du både kan bo og jobbe.

Som en profesjonell eiendomsforvalter er det viktig for oss å bidra til at samspillet mellom utleier og leietaker blir så smidig og effektivt som mulig. Ryddige og forutsigbare leievilkår og avtaler er en del av et problemfritt samarbeid. 

Samarbeid og fleksibilitet har gitt grunnlaget for varige kundeforhold, og PK Eiendom har alltid lagt vekt på å legge forholdene best mulig til rette for leietakerne. Kontinuerlig oppfølging og vedlikehold av bygningene skal sikre at lokalene er representative og i den stand som leietager forventer og har behov for. PK Eiendom har egen vaktmestertjeneste for næringseiendommene.

I dag forvalter vi 200.000 m² eiendom i og rundt Kongsberg. Ved siden av egne eiendommer er PK Eiendom også engasjert som forvalter for andre gårdeiere.


Ansatte

Per Mikkelsen
Direktør
Direkte telefon: 900 51 201
E-post: pm@pk-eiendom.no

Prosjekt / utleie / drift

Bjørg Fjerdingstad
Sekretær
Direkte telefon: 906 69 477
E-post: bjorg.fjerdingstad@pk-eiendom.no

Sentralbord / resepsjon

Christian Natadal
Teknisk forvalter
Direkte telefon: 908 48 786
E-post: cn@pk-eiendom.no

Ingjerd Buen
Boligforvalter
Direkte telefon: 992 29 250
E-post: ib@pk-eiendom.no

Husleie/ drift/ utleie bolig/ parkering

Monica P. Nilsrud
Kontraktsforvalter
Direkte telefon: 928 34 516
E-post: mp@pk-eiendom.no

Eiendom

Svein Olav Løvdokken
Økonimisjef
Direkte telefon: 954 22 909
E-post: sol@pk-eiendom.no

Økonomi