full screen background image

Logg inn på min side

Glemt passord?

På min side vil du finne relevant informasjon om moms.


Vi jobber med å få inn personlig tilpasset informasjon om leieforhold og sameie.

Flytte

Praktiske flyttetips

Flytte planlegger:

1) Hva bør gjøres i god tid før flytting

 • Opppsigelse/flytting av telefon- og telefaxlinjer
  Telenor har egne flyttemeldingsblanketter)
 • Oppsigelse/bestilling av postboks
 • Bestille flytting (idrettslag er ofte billige)
 • Bestille flytting av spesialutstyr som EDB, kopimaskiner, tunge safer
 • Oppsigelse/bestilling av garasjeplasser
 • Oppsigelse/bestilling av permanent vektertjeneste
 • Oppsigelse/bestilling av løpende renhold
 • Oppsigelse/bestilling av vaktmester
 • Omadressere aviser og tidsskrifter
 • Oppsigelse av husleiegaranti
 • Oppsigelse/bestilling av evt. konti i nærbutikker
 • Bestille husleiegaranti til ny utleier
 • Bestilling av el. abonnement i de nye lokalene
 • Bestille flyttemeldings-blanketter/adresseendring i postverket
 • Bestille håndverkere til demontering/ montering av det man
  skal ha med, sette lokalene i kontrakts-messig/avtalt stand
 • Bestille parkeringstillatelse for flyttebilene
  (fås hos politiet eller Trafikksjefens etat v/driftsavdelingen)
 • Melde flytting til offentlige instanser
 • Melde flytting til kunder
 • Melde flytting til leverandører
 • Bestille nøkler til de nye lokalene
 • Informasjon til egne ansatte om flyttedag, ny adresse og
  telefonnummer,fremdriftsplan for flytting, arbeidsoppgaver
  under flyttingen, offentlige kommunikasjonsmidler

2) Hva bør gjøres like før flytting

 • Bestille vasking av gamle lokaler
 • Bestilling av vakthold under flyttingen
 • Gi beskjed til naboer om at du flytter og hvor, samt at du vil oppholde heisen(e) under flyttedagen
 • Gi beskjed til nye naboer om at du flytter inn, og gjerne også en orientering om din virksomhet
 • Ta kontakt med tidligere utleier, for befaring av lokalene før utflytting, avklar evt. krav.

3) Hva bør gjøres ved selve flyttingen

 • Overleveringsbefaring til tidligere utleier etter utflytting, og
  istandsetting av lokalene. Overlevering av drifts-dokumentasjon
 • Gi fra seg nøkler til tidligere utleier, få kvittering i retur
 • Oppsigelse av el. abonnement, lese av måler

4) Forslag til fremdriftsplan for selve flyttingen

Fredag kl.12:00
Nedpakking av kontorer og fellessaker

Fredag kl.16:00
Demontering av møbler og utstyr. Flytting av alle saker.

Lørdag kl. 09:00
Forts. flytting hvis nødvendig, montering og plassering av møbler og utstyr.

Søndag: kl. 09:00
Utpakking av kontorer og fellessaker.

Mandag kl.08:00
Business as usual!


5) Praktiske tips vedrørende flyttingen 

 • Ikke undervurdér omfanget av flyttingen.
 • Husk sperrebånd og bukker for avgrensing av p-plass under flyttingen.
 • Inngangsparti og heis må beskyttes med plast eller papp.
 • Det er praktisk å ha mobiltelefon på ut- og innflyttingssted.
 • Pass på å tømme alle skuffer og skap.
 • Sørg for å ha nok tape, pappkasser, tape-dispensere, tusjer og merketape.
 • Det blir mye søppel, både av ned- og opp-pakking.